2019 m. rugsėjo 3 d. Vialto Consulting Kft. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-617/17 Vialto Consulting Kft / Europos Komisija

(Byla C-650/19 P)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: Vialto Consulting Kft., atstovaujama advokato Dimitrios Sigalas

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-617/17;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinį skundą apeliantė grindžia trimis motyvais:

1.    Skundžiame sprendime, kiek jis susijęs su Reglamento Nr. 2185/961  7 straipsnio 1 dalies pažeidimu, iškraipomi faktai ir padaryta teisės klaida. Bendrasis Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad realiai ieškinyje dėl žalos atlyginimo keliamas klausimas, ar OLAF pažeidė Reglamento Nr. 2185/96 7 straipsnio 1 dalį, kai prašė apeliantės leisti rinkti duomenis, kurie visiškai nebuvo susiję su OLAF tyrimu. Bendrasis Teismas taip pat neatsižvelgė į aplinkybę, kad apeliantė realiai suteikė teisę OLAF patikrinti visų jos prašytų kategorijų duomenis.

2.    Skundžiame sprendime, kiek jis susijęs su teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimu, padaryta teisės klaida ir jis nemotyvuotas. Bendrasis Teismas nepaaiškino, kurios iš trijų jurisprudencijoje nustatytų sąlygų dėl teisėtų lūkesčių apsaugos nebuvo tenkinamos nagrinėjamu atveju.

3.    Skundžiame sprendime, kiek jis susijęs su teisės būti išklausytam pažeidimu, iškraipomi faktai ir padaryta teisės klaida. Bendrasis Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad Komisijos priėmė poziciją, kuri privaloma perkančiajai organizacijai ir galėjo lemti apeliantei nenaudingo sprendimo priėmimą, jos neišklausius.

____________

1 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 9 sk., 1 t., p. 303).