Pritožba, ki jo je Vialto Consulting Kft.vložila 3. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 26. junija 2019 v zadevi T-617/17, Vialto Consulting Kft/Evropska komisija

(Zadeva C-650/19 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: Vialto Consulting Kft. (zastopnik: Dimitrios Sigalas, avvocato)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 26. junija 2019 v zadevi T-617/17;

Komisiji naloži plačil stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitvi pritožbe navaja tri pritožbene razloge:

1)    V izpodbijani sodbi so izkrivljena dejstva in napačno uporabljeno pravo v zvezi s kršitvijo člena 7(1) Uredbe št. 2185/961 . Splošno sodišče ni upoštevalo okoliščine, da je bil dejanski predmet odškodninske tožbe vprašanje, ali je OLAF kršil člen 7(1) Uredbe št. 2185/96 s tem, da je pritožnico zaprosil za dovoljenje za zbiranje podatkov, ki nikakor niso bili povezani z njegovo preiskavo. Splošno sodišče tudi ni upoštevalo okoliščine, da je pritožnica dejansko dovolila OLAF, da preišče vse kategorije podatkov, za katere je zaprosil.

2)    V izpodbijani sodbi je napačno uporabljeno pravo in manjka obrazložitev v zvezi s kršitvijo načela varstva legitimnega pričakovanja. Splošno sodišče ni pojasnilo, kateri od treh pogojev, določenih v sodni praksi v zvezi z varstvom legitimnega pričakovanja, v obravnavanem primeru ni bil izpolnjen.

3)    V izpodbijani sodbi so izkrivljena dejstva in napačno uporabljeno pravo v zvezi s kršitvijo pravice do izjave. Splošno sodišče ni upoštevalo okoliščine, da je Komisija zavzela stališče, ki je zavezujoče za naročnika in ki bi lahko privedlo do akta, ki posega v položaj pritožnice, ne da bi pritožnica podala izjavo.

____________

1 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 303).