Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. srpnja 2019. uputio Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia (Španjolska) – GT protiv Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

(predmet C-560/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: GT

Tuženik: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

Prethodna pitanja

Može li se smatrati da pojam „stvarni zračni prijevoznik” obuhvaća društvo koje obavlja zračni prijevoz putnika i prodaje karte, a nije operator leta, odnosno zapravo ne izvodi let?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje, imaju li putnici pravo na odštetu iz članka 7. Uredbe 261/20041 u slučaju u kojem se let sastoji od više povezanih letova i, kao posljedica kraćeg kašnjenja (manjeg od tri sata) jednog od letova, dolazi do dužeg kašnjenja (većeg od tri sata) u dolasku na konačno odredište zbog propuštanja jednog od povezanih letova? U slučaju potvrdnog odgovora, ako se stvarni zračni prijevoznici koji izvode različite letove razlikuju, je li novčanu naknadu iz članka 7. Uredbe 261/2004 obvezan platiti stvarni zračni prijevoznik na čijem je letu došlo do kraćeg kašnjenja (manjeg od tri sata), ali zbog kojeg je došlo do propuštanja povezanog leta i stoga do dužeg kašnjenja (većeg od tri sata) u dolasku na konačno odredište?

____________

1     Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL 2004., L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21. i ispravak SL 2019., L 119, str. 202.)