A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2019. július 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ALLIANZGI-FONDS AEVN kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-545/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: ALLIANZGI-FONDS AEVN

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a tőke szabad mozgására vonatkozó [EK] 56. cikkel (jelenleg EUMSZ 63. cikk), vagy a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó, [EK] 49. cikkel (jelenleg EUMSZ 56. cikk) az alapügyben vitatott, az Estatuto dos Benefícios Fiscais (adókedvezményekről szóló törvény) 22. cikkében foglalthoz hasonló olyan adójogi szabályozás, amely azt írja elő, hogy véglegesen forrásadót kell kivetni a portugál társaságok által kifizetett és Portugáliában külföldi illetőségű és másik uniós [tagállamban] [omissis] letelepedett kollektív befektetési vállalkozások által kapott osztalékokra, míg azok a kollektív befektetési vállalkozások, amelyeket a portugál adójogi szabályok szerint hoztak létre és adójogi illetőségük Portugáliában van, mentesülhetnek a hivatkozott jövedelmekre kivetett forrásadó alól?

A külföldi illetőségű kollektív befektetési vállalkozások részére kifizetett osztalékra vonatkozó forrásadó előírásával, illetve a belföldi illetőségű kollektív befektetési vállalkozások tekintetében a forrásadó alóli mentesség igénybevétele lehetőségének fenntartásával az alapjogvitában vitatott nemzeti szabályozás hátrányosan megkülönböztető módon kezeli-e a külföldi illetőségű kollektív befektetési vállalkozásoknak kifizetett osztalékot, tekintettel arra, hogy ez utóbbi vállalkozások egyáltalán nem vehetik igénybe a hivatkozott mentességet?

A kollektív befektetési vállalkozás befektetőire alkalmazandó adójogi szabályozás releváns-e azon portugál szabályozás hátrányosan megkülönböztető jellegének mérlegelése szempontjából, amely adójogi szempontból sajátosan és eltérően kezeli, egyfelől a (belföldi illetőségű) kollektív befektetési vállalkozásokat, másfelől pedig a kollektív befektetési vállalkozások befektetőit? Vagy tekintettel arra, hogy a belföldi illetőségű kollektív befektetési vállalkozások adójogi szabályozását egyáltalán nem érinti vagy módosítja az a tény, hogy az adott befektetők belföldi vagy külföldi illetőséggel rendelkeznek-e Portugáliában, egyedül a befektetési eszköz szintjén alkalmazandó adózást kell figyelembe venni annak meghatározása céljából, hogy a helyzetek összehasonlíthatók-e az említett szabályozás hátrányosan megkülönböztető jellegének mérlegelése szempontjából?

Elfogadható-e a Portugáliában belföldi illetőségű és külföldi illetőségű kollektív befektetési vállalkozások közötti eltérő bánásmód, figyelembe véve, hogy a Portugáliában letelepedett olyan természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek (belföldi vagy külföldi illetőségű) kollektív befektetési vállalkozásokban részesedésekkel rendelkező befektetők, mindkét esetben ugyanolyan módon (és általános jelleggel nem mentesülve) adóznak a kollektív befektetési vállalkozások által kifizetett jövedelmek után, jóllehet a külföldi illetőségű befektetőknek magasabb mértékű adót kell fizetniük?

Figyelemmel arra, hogy a jelen jogvita tárgyát képező hátrányos megkülönböztetés kapcsolatban áll a belföldi illetőségű kollektív befektetési vállalkozások által az adott befektetőinek kifizetett osztalékból származó jövedelmek adóztatásában megjelenő különbséggel, a jövedelmek adóztatása összehasonlítható jellegének mérlegelése érdekében jogszerű-e valamely egyéb olyan adót, mentességet vagy járulékot figyelembe venni, amelyek a kollektív befektetési vállalkozások által megvalósított befektetések keretében merülnek fel? Konkrétan, jogszerű-e és elfogadható-e az összehasonlítható jelleg vizsgálata szempontjából figyelembe venni a vagyonadó, a költségeket terhelő adó és az egyéb típusú adók által kiváltott hatást, és nem csak szigorúan véve a kollektív befektetési vállalkozások jövedelemadóját, az esetleges különös adót is ideértve?

____________