A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2019. augusztus 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG és Wasserverband ”Region Gratkorn-Gratwein”

(C-629/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Az alapeljárás felei

Felperes: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband ”Region Gratkorn-Gratwein”

Alperes: Landeshauptmann von Steiermark

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Hulladéknak tekintendő-e a szennyvíziszap a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvvel és/vagy a – 2008. október 22-i 1137/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 módosított – szennyvíziszapról szóló irányelvvel összefüggésben értelmezett, a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98 európai parlamenti és tanácsi irányelv2 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában szereplő kivételre tekintettel?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Lehetővé teszi-e a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98 európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdése valamely anyagnak az uniós jogi hulladékfogalom értelmében vett melléktermékkénti minősítését, amennyiben ehhez az anyaghoz eljárástechnikai okokból kis arányban más anyagokat kevernek hozzá, amelyek egyébként hulladéknak minősülnének, ha ez nem befolyásolja az anyag egészének összetételét és a környezet szempontjából jelentős előnyt jelent?

____________

1 HL 2008. L 311., 1. o.

2 HL 2008. L 312., 3. o.