Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 25. september 2019 – Admiral Sportwetten GmbH m.fl.

(Sag C-711/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Revisionsappellanter: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG og AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Sagsøgt myndighed: Magistrat der Stadt Wien

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 1 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester fortolkes således, at de bestemmelser i Wiener Wettterminalabgabegesetz (Wiens lov om afgift på væddemålsterminaler), som fastsætter en afgift på drift af væddemålsterminaler, skal anses for »tekniske forskrifter« som omhandlet i denne bestemmelse?

Fører manglende meddelelse af bestemmelserne i Wiener Wettterminalabgabegesetz som omhandlet i direktiv (EU) 2015/1535 til, at en afgift som væddemålsterminalafgiften ikke må opkræves?

____________

1     EUT 2015, L 241, s. 1.