Recurs introdus la 20 septembrie 2019 de Pilatus Bank plc împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a doua) din 10 iulie 2019 în cauza T-687/18, Pilatus Bank/Banca Centrală Europeană (BCE)

(Cauza C-701/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Pilatus Bank plc (reprezentanți: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Cealaltă parte din procedură: Banca Centrală Europeană (BCE)

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea ordonanței atacate a Tribunalului;

declararea admisibilității cererii de anulare;

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului, pentru ca acesta să se pronunțe asupra acțiunii în anulare și

obligarea BCE la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă și a cheltuielilor de judecată aferente recursului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă următoarele motive.

Primul motiv, întemeiat pe denaturarea de către Tribunal a dreptului maltez întrucât a considerat că toate competențele recurentei și ale consiliului său de administrație au fost transferate persoanei competente;

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea prin ordonanța atacată a dreptului la o cale de atac efectivă consacrat în dreptul Uniunii;

Al treilea motiv, întemeiat pe săvârșirea unei erori de către Tribunal atunci când a considerat că decizia atacată este o simplă măsură pregătitoare;

Al patrulea motiv, întemeiat pe denaturarea de către Tribunal a conținutului deciziei atacate, precum și, în mod mai general, a situației de fapt din cauză;

Al cincilea motiv, întemeiat pe susținerea că ordonanța atacată nu poate fi confirmată în temeiul motivului subsidiar potrivit căruia era posibilă o consultare între persoana competentă și membrii consiliului de administrație;

Al șaselea motiv, întemeiat pe susținerea că ordonanța atacată nu poate fi confirmată în temeiul motivului subsidiar potrivit căruia un avocat era implicat în cauză;

Al șaptelea motiv, întemeiat pe susținerea că ordonanța atacată nu poate fi confirmată în temeiul motivului subsidiar potrivit căruia decizia atacată era cuprinsă într-un simplu e-mail;

Al optulea motiv, întemeiat pe susținerea că cererea nu a rămas fără obiect.

____________