2019 m. rugsėjo 20 d. Quanta Storage, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-772/15 Quanta Storage, Inc. / Europos Komisija

(Byla C-699/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Quanta Storage, Inc., atstovaujama baristerio B. Hartnett, advokatų O. Geiss, W. Sparks ir T. Siakka

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek juo atmestas ieškinys ir Quanta Storage nurodyta padengti savo bei keturis penktadalius Komisijos bylinėjimosi išlaidų;

panaikinti 2015 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimą (byla AT39639 – Optical disc drives (Optiniai diskų įrenginiai) tiek, kiek jis susijęs su apeliante;

nepatenkinus šių reikalavimų, sumažinti apeliantei skirtą baudą;

nepatenkinus ir šio reikalavimo, grąžinti bylą Bendrajam Teismui ir

įpareigoti Komisiją padengti visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė remiasi keturiais pagrindais.

Pirmasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas netaikė tinkamo teisinio kriterijaus ir iškraipė įrodymus, susijusius su Komisijos išvada dėl kelių pažeidimų, kuria pažeista teisė į gynybą.

Antrasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas iškraipė įrodymus dėl teisės į gynybą ir teisės į gerą administravimą.

Trečiasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas neišnagrinėjo aktualaus klausimo arba tinkamai jo nesuprato ir (arba) netaikė tinkamo teisinio kriterijaus, kiek tai susiję su prieštaromis dėl pažeidimo masto.

Ketvirtasis pagrindas grindžiamas įrodymų iškraipymu, tinkamo teisinio kriterijaus netaikymu ir (arba) aktualaus klausimo neišnagrinėjimu ar tinkamu nesupratimu, kiek visa tai susiję su apeliantės atsakomybe pagal SESV 101 straipsnį.

Penktasis pagrindas grindžiamas neribotos jurisdikcijos pažeidimu, įrodymų iškraipymu ir motyvavimo trūkumu skiriant baudą.

____________