Kasační opravný prostředek podaný dne 14. srpna 2019 společností Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 6. června 2019 ve věci T-209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-613/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (zástupce: C. Klawitter, advokát)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Autec AG

Usnesením ze dne 24. října 2019 Soudní dvůr Evropské unie (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný a že navrhovatelka ponese vlastní náklady řízení.

____________