Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 17. septembra 2019 – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR

(Zadeva C-684/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: mk advokaten GbR

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: MBK Rechtsanwälte GbR

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali tretja oseba, omenjena v objavi na spletnem mestu, ki vsebuje znak, enak znamki, uporablja to znamko v smislu člena 5(1) Direktive 2008/95/ES,1 če same objave ni opravila ta tretja oseba, ampak jo je upravljavec spletnega mesta prevzel iz druge objave, ki jo je opravila tretja oseba na način, ki krši znamko?

____________

1 Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).