2019 m. spalio 10 d. Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PH, OI / „Еurobank Bulgaria“ АD

(Byla C-745/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sofiyski rayonen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: PH, OI

Atsakovas: „Еurobank Bulgaria“ АD

Prejudiciniai klausimai

1.    Jei paaiškėja, kad verslininko ir vartotojo sudarytos paskolos sutarties sąlyga, pagal kurią numatytas vienašališkas palūkanų normos keitimas, yra nesąžininga, ar nacionalinis teismas gali daryti prielaidą, kad sutartyje yra įtvirtintas (nepaisant priešingo susitarimo pradinėje sutartyje) toks mokėtinų palūkanų dydis, koks buvo nustatytas paskolos išmokėjimo momentu?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar, esant nesąžiningai sutarties sąlygai, pagal kurią sutartyje numatytų kintamųjų palūkanų norma apskaičiuojama taikant nesąžiningą metodą, nacionalinis teismas apskritai gali priteisti palūkanas?

3.    Kokią įtaką atsakymui į pirmuosius du klausimus turi aplinkybė, kad vykstant paskolos grąžinimui vartotojas sutiko, kad būtų taikomas palūkanų normos nustatymo metodas, kuriame nesąžiningų sąlygų nėra?

____________