Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 16. srpna 2019 – Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA v. Regione Campania

(Věc C-618/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA

Žalovaný: Regione Campania

Předběžná otázka

Brání právo [Evropské unie], a zvláště zásady svobodného poskytování služeb a maximální otevřenosti hospodářské soutěži v rámci zadávání veřejných zakázek, takovému vnitrostátnímu právnímu pravidlu, jako je čl. 1 odst. 121 zákona regionu Kampánie č. 16 ze dne 7. srpna 2014, které umožňuje přímé zadání veřejné zakázky na služby týkající se správy daně z motorových vozidel v regionu Kampánie ve prospěch ACI bez veřejné soutěže?

____________