Appell ippreżentat fit-30 ta’ Lulju 2019 minn Holzer y Cia, SA de CV mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-23 ta’ Mejju 2019 fil-Kawżi magħquda T-3/18 u T-4/18 – Holzer y Cia vs EUIPO – Annco

(Kawża C-582/19 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Holzer y Cia, SA de CV (rappreżentanti: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Partiijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Annco, Inc.

Permezz ta’ digriet tat-22 ta’ Ottubru 2019 il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) iddeċidiet li l-appell ma huwiex ammess u li Holzer y Cia, SA de CV, għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

____________