Överklagande ingett den 30 juli 2019 av Holzer y Cia, SA de CV av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 23 maj 2019 i de förenade målen T-3/18 och T-4/18: Holzer y Cia mot EUIPO - Annco

(Mål C-582/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Holzer y Cia, SA de CV (ombud: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Annco, Inc.

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 22 oktober 2019 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att Holzer y Cia SA ska bära sina rättegångskostnader

____________