A Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija (Lettország) által 2019. október 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA „CV-Online Latvia” kontra SIA „Melons”

(C-762/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija

Az alapeljárás felei

Felperes és ellenérdekű fél: SIA „CV-Online Latvia”

Alperes és fellebbező: SIA „Melons”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az alperes tevékenységét, amely abban áll, hogy a végső fogyasztót egy hiperhivatkozás révén átirányítja a felperes internetes oldalára, ahol álláshirdetések adatbázisa tekinthető meg, hogy az az adatbázisok jogi védelméről szóló, 1996. március 11-i európai parlamenti és tanácsi irányelv1 7. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti „újrahasznosítás” – konkrétabban az adatbázis egyéb módon történő közvetítésére irányuló újrahasznosítás – fogalommeghatározásának körébe tartozik?

Úgy kell-e értelmezni az alperes keresőmotorjában a metacímkék tartalmaként megjelenő információt, hogy az az 1996. március 11-i európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti „kimásolás” fogalommeghatározásának, konkrétabban az adatbázis tartalma egészének vagy egy jelentős részének más hordozóra bármilyen eszközzel, illetve bármilyen formában történő végleges vagy ideiglenes átvitelének körébe tartozik?

____________

1 Az adatbázisok jogi védelméről szóló, 1996. március 11-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1996. L 77., 20. o.).)