A Tribunalul Ilfov (Románia) által 2019. szeptember 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NL kontra Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(C-679/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Ilfov

Az alapeljárás felei

Felperes: NL

Alperes: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 9. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes a Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 (707/2006. sz. kormányrendelet) 653. cikkének i) pontjában előírt, az írásban be nem jelentett, 10 000 eurónak megfelelő összeghatárt meghaladó összeg egészének vámhatóságok általi végleges elkobzásához hasonló szankció?

Úgy kell-e értelmezni a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes, ha a tagállamok a be nem jelentett összeg teljes körű elkobzásának szabálysértési szankcióját az összegek származásának vagy felhasználásának előzetes, illetve utólagos ellenőrzése nélkül, azok származásától vagy felhasználásától függetlenül alkalmazzák?

____________

1 A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2005. L 309, 9. o).