Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. listopada 2019. uputio High Court of Justice (Chancery Division) (Ujedinjena Kraljevina) – Beverly Hills Teddy Bear Company protiv PMS International Group

(predmet C-728/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Beverly Hills Teddy Bear Company

Tuženik: PMS International Group

Prethodna pitanja

Da bi se neregistrirani dizajn Zajednice zaštitio, u skladu s člankom 11. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/20021 od 12. prosinca 2001. (u daljnjem tekstu: Uredba), činjenjem dizajna dostupnim javnosti u smislu članka 11. stavka 1., mora li se događaj otkrivanja, u smislu članka 11. stavka 2. dogoditi unutar geografskih granica Zajednice ili je dovoljno da je događaj, neovisno o mjestu održavanja, bio takav da je u redovitom poslovanju objektivno mogao biti poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice (uz pretpostavku da dizajn nije otkriven u uvjetima tajnosti u skladu s posljednjom rečenicom članka 11. stavka 2.)?

Je li datum za procjenu novosti dizajna za koji se traži zaštita u vidu neregistriranog dizajna Zajednice, u smislu članka 5. stavka 1. točke (a) Uredbe, datum na koji je nastala zaštita neregistriranog dizajna Zajednice u skladu s člankom 11. Uredbe ili pak datum na koji je relevantni događaj otkrivanja dizajna, u smislu članka 7. stavka 1. Uredbe, objektivno mogao biti poznat u redovitom poslovanju poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, koji posluju unutar Zajednice (uz pretpostavku da dizajn nije otkriven u tajnosti u smislu posljednje rečenice članka 7. stavka 1.), ili pak neki drugi datum, i ako je tako, koji?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.)