Sklep Sodišča (drugi senat) z dne 24. septembra 2019 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Spetsializiran nakazatelen sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper QR

(Zadeva C-467/19 PPU)1

(Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Direktiva (EU) 2016/343 – Člen 4(1) – Krepitev nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitev pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku – Pravica do molka in pravica posameznika, da ne izpove zoper sebe – Sporazum, sklenjen med državnim tožilcem in storilcem kaznivega dejanja – Sodna potrditev takega dogovora – Pogoj – Soglasje drugih obdolžencev – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Neuporaba)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranke v postopku v glavni stvari

QR

ob udeležbi: Spetsializirana prokuratura, YM, ZK, HD

Izrek

Člen 7(4) Direktive (UE) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku je treba razlagati tako, da ne ureja vprašanja, ali je sodna potrditev sporazuma o naložitvi dogovorjene kazni, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki je sklenjen med osebo, ki se preganja zaradi domnevnega sodelovanja v hudodelski združbi, in državnim tožilcem, lahko pogojena s tem, da druge osebe, ki se preganjajo zaradi sodelovanja v tej hudodelski združbi, privolijo v sklenitev tega sporazuma.

____________

1 UL 2019, C 280, 19.8.2019.