2019. október 23-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-788/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: N. Gossement és C. Perrin meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság:

–    mivel olyan következményeket írt elő a külföldön található vagyontárgyakra és vagyoni jogokra vonatkozó információs kötelezettség megsértésének vagy a „Modelo 720” késedelmes benyújtásának esetére, amelyek azt vonják maguk után, hogy az említett eszközök nem igazolt, el nem évülő gazdagodásnak minősülnek;

–    mivel automatikus, 150%-os fix pénzbírságot ír elő, amelyet abban az esetben kell alkalmazni, ha a külföldön található vagyontárgyakra és vagyoni jogokra vonatkozó információs kötelezettséget megsértik vagy a „Modelo 720” késedelmesen nyújtják be;

–    mivel olyan fix pénzbírságot ír elő a külföldön található vagyontárgyakra és vagyoni jogokra vonatkozó információs kötelezettség megsértésének vagy a „Modelo 720” késedelmes benyújtásának esetére, amelynek összege magasabb, mint a hasonló jogsértések tekintetében az általános szabályozás által előírt szankciók összege

    nem teljesítette az EUMSZ 21., 45. 56. és 63. cikkből, valamint az EGT-Megállapodás 28., 31., 36. és 40. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A spanyol adójogi szabályozás a spanyolországi adóilletőséggel rendelkező személyek számára annak kötelezettségét írja elő, hogy egy adójogi bevallás („Modelo 720”) segítségével jelentsenek be bizonyos külföldön lévő vagyontárgyakat és vagyoni jogokat. Az említett kötelezettség nemteljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén különös szankcionáló szabályokat kell alkalmazni.

A Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a szankciók, amelyek lényege, az eszközök gazdagodásnak minősítése, az általános elévülési szabályok alkalmazásának mellőzése és a fix pénzbírságok, sértik az EUMSZ-ban és az EGT-megállapodásban rögzített alapvető szabadságokat. Ezek az intézkedések aránytalanok, jóllehet főszabály szerint alkalmasak lehetnek az adóelkerülés és az adócsalás megelőzésére és az azok elleni küzdelemre irányuló célkitűzés elérésére.

____________