Návrh na povolenie exekúcie prikázaním pohľadávky podaný 9. septembra 2019 – Ntinos Ramon/Európska komisia

(vec C-675/19 SA)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Navrhovateľ: Ntinos Ramon (v zastúpení: Achilleas Dimitriadis a Charalampos Pogiatzis, avvocati)

Odporkyňa: Európska komisia

Návrhy navrhovateľa

Navrhovateľ navrhuje:

Α.    aby Súdny dvor rozhodol o zbavení imunity Európskej únie v zmysle článku 1 Protokolu č. 71 o výsadách a imunitách Európskej únie a povolil oznámenie a vykonanie:

provizórneho rozhodnutia o zabavení pohľadávky (Garnishee Order Nisi) z 26. júna 2019 vydaného Eparchiako Dikastirio Ammochostou (Obvodný súd v Famagusta) na Cypre,

akéhokoľvek opatrenia, o ktorom rozhodol uvedený súd,

akéhokoľvek iného súvisiaceho opatrenia.

Β.    prijatie akéhokoľvek opatrenia alebo nápravného opatrenia, o ktorých Súdny dvor rozhodne, že sú v prejednávanom prípade spravodlivé a nestranné.

C.    náhradu trov konania, vrátane DPH.

____________

1 Ú. v. 2016 C 202, s. 266.