Valitus, jonka Rietze GmbH & Co. KG on tehnyt 6.8.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-43/18, Rietze v. EUIPO, 6.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-599/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Rietze GmbH & Co. KG (edustaja: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Volkswagen AG

Euroopan unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 24.10.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja velvoittanut Rietze GmbH & Co. KG:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________