Valitus, jonka KID-Systeme GmbH on tehnyt 29.7.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-354/18, KID-Systeme v. EUIPO, 16.5.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-577/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: KID-Systeme GmbH (edustaja:t R. Kunze, G. Würtenberger ja T. Wittmann, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 10.10.2019 antamallaan määräyksen jättänyt valitusluvan myöntämättä ja velvoittanut KID-Systeme GmbH:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________