2019 m. rugsėjo 11 d. Tribunalul Vâlcea (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Valoris SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

(Byla C-677/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Vâlcea

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SC Valoris SRL

Atsakovės: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

Prejudicinis klausimas

Ar lojalaus bendradarbiavimo, lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 (Dekretas įstatymas Nr. 52/2017) 1 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatytas maždaug vienų metų senaties terminas prašymams dėl tam tikrų mokesčių, surinktų pažeidžiant Sąjungos teisę, susigrąžinimo pateikti, jeigu nacionalinės teisės aktuose nėra numatytas analogiškas terminas, per kurį galima pasinaudoti teise susigrąžinti sumas, gautas pažeidžiant nacionalinės teisės normas?

____________