Hochmann Marketing GmbH 24. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 22. märtsi 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-657/18: Hochmann Marketing GmbH versus Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-408/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Hochmann Marketing GmbH (esindaja: advokaat J. Jennings)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Kohus (seitsmes koda) jättis 31. oktoobri 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata ja määras, et apellant kannab ise oma kohtukulud.

____________