Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Združeno kraljestvo) 6. novembra 2019 – AC, TM, GM, MM/ABC Sl, XYZ Plc

(Zadeva C-814/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: AC, TM, GM, MM

Toženi stranki: ABC Sl, XYZ Plc

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali se s členom 13(3) (prenovljene) Uredbe št. 1215/20121 zahteva, da se podlaga za tožbo, na katero se oškodovanec sklicuje pri uveljavljanju zahtevka proti imetniku police/zavarovancu, nanaša na zadevo v zvezi z zavarovanjem?

Če je odgovor na vprašanje (a) pritrdilen, ali dejstvo, da zahtevek, ki ga oškodovanec uveljavlja proti imetniku police/zavarovancu, izhaja iz istega dejanskega stanja – in se uveljavlja v isti tožbi – kot neposredni zahtevek proti zavarovalnici, zadostuje za utemeljitev sklepa, da je zahtevek oškodovanca zadeva v zvezi z zavarovanjem?

Če je odgovor na vprašanje (a) nikalen, ali zadostuje, da je pritegnitev zavarovanca k direktni tožbi proti zavarovalnici dovoljena z zakonom, ki ureja direktno tožbo proti zavarovalnici?

Ali izraz „oškodovanec“ iz člena 13(2) zajema osebo, ki je rojena na podlagi postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo, če ta oseba uveljavlja zahtevek, v katerem zatrjuje malomarnost pri ravnanju v zvezi s postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo, uporabljenimi pri spočetju te osebe?

____________

1 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2012, L 351, str. 1).