A Törvényszék (első tanács) T-308/18. sz., Hamász kontra Tanács ügyben 2019. szeptember 4-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2019. november 14-én benyújtott fellebbezés

(C-833/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Unió Tanácsa (képviselők: B. Driessen, S. Van Overmeire meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Hamász

A fellebbező kérelmei

A Tanács azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-308/18. sz. ügyben hozott ítéletet;

hozzon végleges határozatot a jelen fellebbezés tárgyát képező kérdésekben; és

a T-308/18. sz. ügy felperesét kötelezze az elsőfokú eljárásban és a jelen fellebbezéssel összefüggésben a Tanácsnál felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Tanács elsősorban úgy véli, hogy a nyolcadik, „az indokolás hitelesítésének hiányára” alapított megsemmisítési jogalap értékelésével összefüggésben a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben megállapította, hogy a megtámadott intézkedésekkel kapcsolatos indokolást alá kellett volna írni.

A Tanács másodsorban azt rója fel a Törvényszéknek, hogy tévesen nem állapította meg azt, hogy az amerikai hatóságok határozatai elegendő alapként szolgálnak a Hamász a megtámadott intézkedésekhez csatolt listára való felvételéhez.

____________