Valitus, jonka Klaus Nonnemacher on tehnyt 2.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-390/18, Nonnemacher v. EUIPO, 20.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-660/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Klaus Nonnemacher (edustaja: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Paul Ingram

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 19.11.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja velvoittanut Klaus Nonnemacherin vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________