Cerere de decizie preliminară introdusă de Riigikohus (Estonia) la 29 octombrie 2019 – XX/Tartu vangla

(Cauza C-795/19)

Limba de procedură: estoniana

Instanța de trimitere

Riigikohus

Părțile din procedura principală

Reclamant: XX

Pârât: Tartu vangla

Întrebarea preliminară

Articolul 2 alineatul (2) coroborat cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă1 trebuie interpretat în sensul că se opune unor reglementări naționale care prevăd că o deficiență de auz sub norma prevăzută constituie un impediment absolut pentru exercitarea activității de agent de penitenciar și nu permit utilizarea mijloacelor auxiliare de corectare pentru a evalua îndeplinirea cerințelor legate de auz?

____________

1     JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7.