Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 16. oktobra 2019 – JCM Europe (UK) Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Zadeva C-760/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: JCM Europe (UK) Ltd

Tožena stranka: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je Uredba 2016/17601 neveljavna, ker so z njo validator bankovcev in blagajniški predali, opisani v Uredbi 2016/1760, uvrščeni pod oznako KN 8472 90 70 in ne pod oznako KN 9031 49 90?

2.    Natančneje, ali je Uredba 2016/1760 neveljavna, ker:

a)    neupravičeno omejuje področje uporabe tarifne številke 9031;

b)    neupravičeno razširja področje uporabe tarifne številke 8472;

c)    upošteva nedopustne dejavnike;

d)    pri uvrstitvi proizvoda, kot je opisan v tej uredbi, ne upošteva pravilno pojasnjevalnih opomb, tarifnih številk KN in/ali splošnih pravil za razlago?

____________

1 UL 2016, L 269, str. 6.