Pritožba, ki jo je Belén Bernaldo de Quirós vložil 30. julija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 5. junija 2019 v zadevi T-273/18, Bernaldo de Quirós/Komisija

(Zadeva C-583/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Belén Bernaldo de Quirós (zastopnica: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Sodba z dne 5. junija 2019, Bernaldo de Quirós/Komisija (T-273/18), naj se razveljavi;

ugodi naj se predlogom, ki so bili podani na prvi stopnji;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlog in bistvene trditve

Pritožnica v pritožbi uveljavlja en sam pritožbeni razlog, ki se nanaša na izkrivljanje dejstev, očitno napako pri presoji in na to, da je obrazložitev pravno pomanjkljiva.

Pritožnica je z drugim tožbenim razlogom v tožbi, vloženi pri Splošnem sodišču, zatrjevala kršitev načela spoštovanja pravice do obrambe v okviru člena 3 Priloge IX h Kadrovskim predpisom. Splošno sodišče je o tem tožbenem razlogu odločilo v točkah od 81 do 94 izpodbijane sodbe.

Pritožnica meni, da so ugotovitve splošnega sodišča vsebinsko napačne. Meni, da je bilo v izpodbijani sodbi pravo napačno uporabljeno, prvič, ker interna pravila ne morejo upravičevati neuporabe določbe Kadrovskih predpisov, in drugič, ker zadevne splošne izvedbene določbe ne določajo prenosa pristojnosti organa za imenovanja. Nazadnje, pri razlagi določb člena 3 Priloge IX h Kadrovskim predpisom in člena 4(4) splošnih izvedbenih določb naj bi bila podana obrazložitev, ki je pravno pomanjkljiva.

____________