Tužba podnesena 25. studenoga 2019. – Europska komisija protiv Mađarske

(predmet C- 856/19)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Perrin i A. Sipos, agenti)

Tuženik: Mađarska

Tužbeni zahtjev

Komisija zahtijeva od Suda da:

utvrdi da je Mađarska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 10. stavaka 2. i 3. Direktive Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan1 jer je primijenila, nakon isteka prijelaznog razdoblja, odobrenog do 31. prosinca 2017., ukupnu trošarinu manju od 60 % ponderirane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u potrošnju i jer je za 1000 komada cigareta naplatila trošarinu manju od 115 eura;

naloži Mađarskoj snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan, od 1. siječnja 2014. ukupna trošarina na cigarete predstavlja barem 60 % ponderirane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u potrošnju, osim ako trošarina iznosi barem 115 eura za 1000 komada cigareta. Budući da Mađarska primjenjuje trošarinu nižu od 115 eura za 1000 komada cigareta, na navedenu državu članicu se primjenjuje obveza da utvrdi trošarinu u iznosu od 60 % ili više ponderirane prosječne cijene.

Kako bi se taj iznos trošarine dosegnuo, člankom 10. stavkom 2. trećim podstavkom Direktive/2011/64/EU Mađarskoj i još sedam država članica odobreno je prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2017. Na temelju članka 10 stavaka 2. i 3. Direktive 2011/64/EU, po isteku navedenog razdoblja, dotične državne članice trebaju dosegnuti naznačene pragove trošarine.

Komisija smatra da, po isteku prijelaznog razdoblja, Mađarska nije dosegnula pragove trošarina utvrđene člankom 10 stavcima 2. i 3. Direktive 2011/64/EU i da, od 31. prosinca 2017. navedena država članica nastavlja primjenjivati trošarinu u iznosu manjem od pragova utvrđenih tom direktivom.

____________

1 Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan (SL 2011., L 176, str. 24.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3, svezak 63., str. 313.).