Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. listopada 2019. uputio Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) – A protiv B, C

(predmet C-738/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Amsterdam

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: A

Tuženici: B, C

Prethodno pitanje

Na koji način treba tumačiti Direktivu 93/13/EEZ1 i osobito načelo kumulativnog učinka sadržano u toj direktivi prilikom ocjene zahtijeva li se od potrošača koji ne ispuni svoju obvezu nerazmjerno visok iznos naknade, u smislu točke 1. podtočke (e) Priloga toj direktivi, i to u slučaju u kojem je riječ o odredbama o ugovornim kaznama koje se odnose na različite povrede koje se prema svojoj prirodi ne moraju istodobno počiniti, a u konkretnom slučaju doista i nisu tako počinjene? Je li pritom relevantno da se u kontekstu povreda ugovora zbog kojih se zahtijeva ugovorna kazna zahtijeva i naknada štete u obliku predaje protuzakonito ostvarene dobiti?

____________

1     Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)