Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) 7. oktobra 2019 – A/B, C

(Zadeva C-738/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Amsterdam

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A

Toženi stranki: B, C

Vprašanje za predhodno odločanje

Kako je treba razlagati Direktivo 93/131 in zlasti v njej vsebovano načelo kumulativnega učinka pri presoji vprašanja, ali je nadomestilo, ki ga mora plačati potrošnik, ki ni izpolnil svojih obveznosti, nesorazmerno visoko v smislu točke 1(e) Priloge k tej direktivi, če gre za pogoje glede pogodbenih kazni, ki se nanašajo na različne kršitve pogodbe, za katere glede na njihovo bistvo ni nujno, da so storjene skupaj in ki v obravnavanem primeru tudi dejansko niso bile storjene skupaj? Ali je pri tem pomembno, da se v zvezi s kršitvami pogodbe, na podlagi katerih se zahteva pogodbena kazen, terja tudi nadomestilo v obliki izročitve nezakonito doseženih dobičkov?

____________

1     Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL 1993, L 95, str. 29).