A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2019. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Danske Bank A/S kontra Skatteverket

(C-812/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta förvaltningsdomstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Alperes: Skatteverket

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Önálló adóalanynak minősül-e egy másik tagállamban letelepedett bank svéd fióktelepe, amelynek az elsődleges telephely szolgáltatásokat nyújt és annak költségeit ráterheli, amennyiben az elsődleges telephely a másik tagállamban héacsoport részét képezi, a svéd fióktelep azonban egyetlen svéd héacsoportnak sem tagja?1

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.).