2019 m. spalio 18 d. Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje QE, RD / SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

(Byla C-766/19)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: QE, RD

Atsakovė: SATA Internacional – Serviços de Transportes Aéreos, S.A.

Į byla įstojusi šalis: ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar galima teigti, kad įvykis, kaip antai įvykęs 2017 m. gegužės 10 d. Lisabonos oro uoste, t. y. bendras ir svarbus kuro tiekimo sutrikimas, dėl kurio orlaiviuose tapo neįmanoma papildyti degalų atsargų dėl siurbimo sistemos gedimo, sutrikdžiusio kuro padavimą į tiekimo sistemą, už kurią atsakingos oro uosto infrastruktūrą valdančios įstaigos, ir sutrikdžiusio minėto oro uosto nenutrūkstamą veikimą bei operacijas (dėl to vėlavo arba buvo atšaukti 473 skrydžiai, iš kurių 12 nukreipti kita kryptimi, 98 – atšaukti ir 363 – vėlavo, ir tai turėjo poveikį daugiau kaip 41 000 keleivių), yra „ypatinga aplinkybė“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 261/20041 5 straipsnio 3 dalį, pagal kurią oro vežėjas atleidžiamas nuo įsipareigojimo mokėti kompensaciją?

2.    Ar galima laikyti, kad oro vežėjas, kuris pirmiau nurodytomis aplinkybėmis negalėdamas papildyti degalų atsargų Lisabonos oro uoste nusprendė jas papildyti kitame netolimame oro uoste (Porte) ir kuris dėl vėlavimo, nulemto vėlyvo išvykimo iš Lisabonos oro uosto ir degalų atsargų papildymo operacijų kitame oro uoste – dėl šių operacijų minėto orlaivio įgulai nebeliko skrydžiui įvykdyti skirto laiko, pagal įstatymus reikalingo vėluojančiam skrydžiui įvykdyti, – sudarė veiklos nuomos sutartį (ACMI) su kitu oro vežėju, kad būtų įvykdytas minėtas skrydis, ėmėsi visų pagrįstų priemonių skrydžio vėlavimui sumažinti?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).