Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d’appel d'Aix-en-Provence (Franța) la 5 noiembrie 2019 – MN

(Cauza C-813/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d’appel d'Aix-en-Provence

Părțile din procedura principală

Apelant: MN

Alte părți: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Întrebările preliminare

Condițiile de emitere a unui mandat european de arestare de către parchetul francez, astfel cum sunt prevăzute de dispozițiile articolului 695-16 și următoarele din Codul de procedură penală, îndeplinesc pe deplin cerințele unei protecții jurisdicționale efective în sensul dreptului Uniunii Europene?

Parchetul francez îndeplinește cerințele necesare pentru a putea fi calificat drept „autoritate judiciară emitentă” în sensul articolului 6 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 20021 ?

____________

1     Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO 2002, L 190, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 3).