Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2019. uputio Finanzgericht Baden-Württemberg (Njemačka) – 5th AVENUE Products Trading GmbH protiv Hauptzollamt Singen

(predmet C-775/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Baden-Württemberg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Tuženik: Hauptzollamt Singen

Prethodna pitanja

1.     Predstavljaju li plaćanja koja kupac robe, ovisno o svojim prihodima, izvršava jednom godišnje tijekom četiri godine pored kupoprodajne cijene kako bi

na određenom području

prvi put uopće,

a zatim ekskluzivno i

trajno,

smio prodavati robu, tantijeme ili licencijske naknade u smislu članka 32. stavka 1. točke (c) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (CZ) 1 , koje se u skladu s člankom 32. stavkom 5. točkom (b) CZ-a u vezi s člankom 157. stavkom 2. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Carinskog zakonika2 (Provedbena uredba) dodaju cijeni koja je stvarno plaćena ili koju treba platiti za uvezenu robu?

2.     Trebaju li se, prema potrebi, takve naknade dodati isključivo razmjerno cijeni koja je stvarno plaćena ili koju treba platiti za uvezenu robu te, ako da, prema kojem kriteriju?

____________

1 SL 1992., L 302, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 2., str. 110.)

2 Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL 1993., L 253, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 1., str. 3.)