Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) 28. oktobra 2019 – TUIfly GmbH/EUflight.de GmbH

(Zadeva C-792/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in pritožnica: TUIfly GmbH

Tožeča stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: EUflight.de GmbH

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali so v primeru stavke za odpoved ali veliko zamudo leta pri prihodu tudi tedaj krive izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/20041 , če stavka ni neposredno vplivala na let, ki je predmet spora, in bi ga bilo mogoče opraviti po voznem redu, vendar pa do odpovedi oziroma zamude pride zaradi reorganizacijskih ukrepov letalskega prevoznika, ki zadevajo vozni red in so sprejeti zaradi stavke (v obravnavanem primeru: uporaba letala, predvidenega za let, za odpravo posledic stavke)?

Če je letalski prevoznik tudi v primeru reorganizacijskega ukrepa lahko razbremenjen odgovornosti:

Ali je bistveno, da je bil reorganizacijski ukrep sprejet že pred začetkom stavke, ko še ni bilo mogoče predvideti, kateri let bodo nazadnje stavkovni ukrepi prizadeli, ali pa izključitev odgovornosti pride v poštev tudi, če je bil vozni red reorganiziran šele med stavko ali po stavki in je že bilo jasno, da leta, ki je predmet spora, stavka ni neposredno prizadela?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL 2004, L 46, str. 1).