Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 22. října 2019 – Bartosch Airport Supply Services

(Věc C-772/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“: Bartosch Airport Supply Services GmbH

Žalovaný orgán: Zollamt Wien

Předběžná otázka

Musí být číslo 8705 kombinované nomenklatury1 vykládáno v tom smyslu, že motorová vozidla bez oje s navijákem s tažným zařízením s popruhem určeným k tažení a elektrohydraulickým zvedacím zařízením určeným k tlačení letadel spadají do tohoto čísla?

____________

1     Příoha 1 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 1987, L 256, s. 1; Zvl. vyd. 02/02, s. 382).