Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2019. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Bartosch Airport Supply Services

(predmet C-772/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Bartosch Airport Supply Services GmbH

Tuženo tijelo: Zollamt Wien

Prethodno pitanje

Treba li tarifni broj 8705 kombinirane nomenklature1 tumačiti na način da obuhvaća bezosovinska motorna vozila s vitlom s uređajem za zatezanje remena za vuču i elektrohidrauličkim uređajem za podizanje za guranje zrakoplova?

____________

1     Prilog I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 1987., L 256, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3.)