A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2019. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bartosch Airport Supply Services

(C-772/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Bartosch Airport Supply Services GmbH

Ellenérdekű hatóság: Zollamt Wien

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a Kombinált Nómenklatúra1 8705 vámtarifaszámát, hogy ez alá a vámtarifaszám alá tartoznak a vonórúd nélküli, repülőgépek vontatásához és tolásához hevederes vontatócsörlővel, illetve elektrohidraulikus emelőszerkezettel felszerelt gépjárművek?

____________

1 A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL 1987. L 256., 1. o.) I. melléklete.