Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Nürnberg (Γερμανία) στις 21 Οκτωβρίου 2019 – Myflyright GmbH κατά SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

(Υπόθεση C-770/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Amtsgericht Nürnberg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: Myflyright GmbH

Εναγομένη: SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

Με διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2019 η υπόθεση διαγράφηκε από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου.

____________