Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Varna (Bulgaria) on esittänyt 22.10.2019 – TEAM POWER EUROPE EOOD v. Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

(asia C-784/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad Varna

Pääasian asianosaiset

Kantaja: TEAM POWER EUROPE EOOD

Vastaaja: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

Ennakkoratkaisukysymys

Onko sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/20091 (jäljempänä täytäntöönpanoasetus) 14 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että jotta voitaisiin katsoa, että tilapäistä työvoimaa välittävä yritys tavallisesti harjoittaa toimintaansa siinä jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut, merkittävä osa työvoiman käyttöön asettamisesta on suoritettava sellaisille käyttäjäyrityksille, jotka ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon?

____________

1 EUVL 2009, L 284, s. 1.