Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad - Varna (Bulgaria) la 22 octombrie 2019 – „TEAM POWER EUROPE” EOOD/Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite - Varna

(Cauza C-784/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad - Varna

Părțile din procedura principală

Reclamanta din litigiul principal: „TEAM POWER EUROPE” EOOD

Pârâtul din litigiul principal: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite - Varna

Întrebarea preliminară

Articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 987/20091 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială trebuie interpretat în sensul că, pentru a se putea considera că o întreprindere de muncă temporară își desfășoară în mod obișnuit activitățile în statul membru în care este stabilită, este necesar ca aceasta să presteze o parte semnificativă a activității de punere la dispoziție de forță de muncă către beneficiari stabiliți în același stat membru?

____________

1     JO 2009, L 284, p. 1.