2019 m. rugsėjo 17 d. Landgericht Frankenthal (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OK / Daimler AG

(Byla C-685/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Frankenthal

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: OK

Atsakovė: Daimler AG

Prejudiciniai klausimai

1. Ar 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos1 5 straipsnio 2 dalies antro sakinio a punktą reikia aiškinti ir taikyti taip, kad pripažinti valdiklių būtinumą, kaip tai suprantama pagal minėtąją normą, galima tik tuo atveju, kai net ir naudojant atitinkamo transporto priemonės modelio tipo patvirtinimo gavimo metu prieinamas naujausias technologijas nebuvo įmanoma užtikrinti variklio apsaugos nuo pažeidimo ar avarijos ir saugaus transporto priemonės naudojimo?

2. Tuo atveju, jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

Ar leidžiama nukrypti nuo principinės pareigos naudoti tipo patvirtinimo metu prieinamas naujausias technologijas dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, kai nėra ilgalaikės patirties arba kai naujausios technologijos, palyginti su kitomis technologijomis, kainuoja neproporcingai daug ir šios išlaidos labai atsiliepia pardavimo kainai?

Tuo atveju, jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas:

Ar, net ir naudojant iš principo nedraudžiamus technologinius komponentus, valdiklis, išmetamųjų dujų valymą įjungiantis tik tam tikrame temperatūrų diapazone (vok. vadinamasis „Thermofenster“), yra draudžiamas, jeigu atitinkami variklio reguliavimo parametrai nustatyti taip, kad

a)    dėl to, jog nustatytos tokios temperatūros ribos, kad didžiąją metų dalį dėl tikėtinos temperatūros

b)    dėl kitų parametrų, pavyzdžiui, aktualaus transporto priemonės aukščio virš jūros lygmens, atitinkamuose Vokietijos arba Europos vidaus rinkos regionuose

išmetamųjų dujų valymas neaktyvuojamas arba atliekamas tik ribotai.

____________

1 OL L 171, 2007, p. 1.