2019 m. spalio 31 d. Upravni sud u Zagrebu (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FRANCK d.d., Zagreb / Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(Byla C-801/19)

Proceso kalba: kroatų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Upravni sud u Zagrebu

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: FRANCK d.d., Zagreb

Atsakovė: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar ieškovės, kuri nėra finansų įstaiga, grynųjų pinigų teikimo paslauga, taikant vienkartinį 1 % nuo atitinkamos sumos mokestį, gali būti laikoma „paskolos suteikimu ir derybomis dėl paskolos ir suteiktos paskolos priežiūra, kurią atlieka paskolą suteikęs asmuo“, kaip nurodyta PVM direktyvos1 135 straipsnio 1 dalies b punkte, nepaisant to, kad ieškovė sutartyje nėra formaliai įvardyta kaip paskolos davėja?

2.    Ar vekselis, t. y. vertybinis popierius, kuriame nurodytas emitento įsipareigojimas sumokėti tam tikrą pinigų sumą asmeniui, kuris nurodytas kaip to vertybinio popieriaus kreditorius, arba asmeniui, kuris vėliau įsigyja šį vertybinį popierių įstatymuose nustatyta tvarka, laikytinas „kitu apyvartiniu dokumentu“, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies d punktą?

3.    Ar ieškovės paslauga, kurią sudaro tai, kad ieškovė už 1 % nuo vekselio sumos dydžio mokestį, gautą iš vekselio davėjo, perleidžia gautą vekselį faktoringo įmonei, o iš faktoringo įmonės gautą sumą perveda vekselio davėjui ir faktoringo įmonei laiduoja, kad vekselio davėjas įvykdys iš vekselio kylantį įsipareigojimą, kai jis taps mokėtinas, laikytina:

a)    PVM neapmokestinama paslauga, nurodyta PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies b punkte;

b)    PVM neapmokestinama paslauga, nurodyta PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies d punkte?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).