Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Milano (Italia) la 14 noiembrie 2019 – Banco di Desio e della Brianza SpA și alții/YX, ZW

(Cauza C-831/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Milano

Părțile din procedura principală

Reclamante: Banco di Desio e della Brianza SpA, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago sc, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a, Cerved Credit Management SpA

Pârâte: YX, ZW

Întrebările preliminare

Articolele 6 și 7 din Directiva 93/13/CEE1 coroborate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se opun, și, în cazul unui răspuns afirmativ, în ce condiții, unei ordini juridice naționale precum cea descrisă, care nu permite instanței de executare să efectueze un control intrinsec cu privire la un titlu executoriu judiciar care a dobândit autoritate de lucru judecat atunci când consumatorul, luând cunoștință de propriul statut (cunoaștere care anterior a fost împiedicată de dreptul pozitiv de origine jurisprudențială), solicită efectuarea unui asemenea control?

Articolele 6 și 7 din Directiva 93/13/CEE coroborate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se opun, și, în cazul unui răspuns afirmativ, în ce condiții, unei ordini juridice precum ordinea juridică națională care, față de autoritatea de lucru judecat cu privire la lipsa caracterului abuziv al unei clauze contractuale, nu permite instanței de executare, chemată să decidă cu privire la o contestație la executare formulată de consumator, să constate un asemenea caracter abuziv și se poate reține că o astfel de împiedicare există chiar în cazul în care, în raport cu dreptul pozitiv de origine jurisprudențială în vigoare la momentul dobândirii autorității de lucru judecat, evaluarea caracterului abuziv al clauzei era împiedicată de faptul că fideiusorul nu putea fi calificat drept consumator?

____________

1     Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).