Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2019 – Comisia Europeană/Regatul Belgiei

(Cauza C-842/19)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: W. Roels, A. Armenia, agenți)

Pârât: Regatul Belgiei

Concluziile reclamantei

Comisia solicită Curții:

constatarea faptului că, prin aceea că nu a respectat toate măsurile pe care le implică executarea Hotărârii din 12 aprilie 2018 pronunțate în cauza C-110/17, Comisia/Belgia, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 260 alineatul (1) TFUE;

obligarea Regatului Belgiei la plata unei penalități cu titlu cominatoriu 22 076,55 euro pe zi de întârziere în executarea hotărârii pronunțate în cauza C-110/17 precitată, începând din ziua pronunțării hotărârii în prezenta cauză și până la data executării hotărârii pronunțate în cauza C-110/17 precitată, care să fie plătită într-un cont care va fi indicat de Comisie;

obligarea Regatului Belgiei fie la plata unei sume forfetare minime de 2 029 000 EUR, fie, în cazul în care valoarea sumei forfetare minime precitate ar fi depășit, a unei sume forfetare zilnice de 4 905,90 euro începând de la data pronunțării hotărârii în cauza C-110/17 precitată și până la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză ori până la data executării hotărârii pronunțate în cauza C-110/17 precitată, în cazul în care aceasta intervine mai devreme, care să fie plătită într-un cont care va fi indicat de Comisie;

obligarea Regatului Belgiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul acțiunii formulate, Comisia reproșează Regatului Belgiei faptul că nu a luat măsurile pe care le implică executarea hotărârii pronunțate de Curte la 12 aprilie 2018.

____________