2019 m. lapkričio 28 d. Aeris Invest Sàrl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-599/18 Aeris Invest / BPV

(Byla C-874/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Aeris Invest Sàrl, atstovaujama abogados R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco

Kita proceso šalis: Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo nutartį Aeris Invest / BPV, T-599/18, EU:T:2019:740, ta dalimi, kuria nusprendžiama, kad ieškinys yra nepriimtinas;

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kuriam Teisingumo Teismo sprendimas teisės klausimais yra privalomas, kad šis priimtų sprendimą atsižvelgdamas į šios šalies pirmoje instancijoje pateiktus reikalavimus, ir

atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo pirmajame pagrinde apeliantė teigia, kad skundžiama nutartis pažeidžia 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L331, 2010, p. 12), 20 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (Chartija) 47 straipsnį. Apeliantės teigimu, Bendrajame Teisme skundžiamas aktas turi privalomą teisinį poveikį ta dalimi, kuria galutinis vertinimas yra sudėtinė sprendimo dėl pertvarkymo dalis.

Savo antrajame pagrinde apeliantė teigia, kad skundžiama nutartis pažeidžia Chartijos 17 straipsnį. Skundžiamoje nutartyje pateiktas Reglamento 806/2014 20 straipsnio aiškinimas neatitinka nuosavybės teisės ta dalimi, kuria juo leidžiama pažeisti šios šalies nuosavybės teisę be jokios kompensacijos.

Trečiajame apeliacinio skundo pagrinde teigiama, kad skundžiama nutartimi pažeidžiamas Reglamento 806/2014 20 straipsnio 11 dalies b punktas. Priėmus sprendimą dėl pertvarkymo ir nuvertėjus akcijoms, buvusieji Banco Popular akcininkai tapo šios įstaigos kreditoriais. Taip Reglamento 806/2014 20 straipsnio 11 dalies b punktas tapo taikytinas buvusiems akcininkams, kadangi šioje nuostatoje numatoma pareiga nuspręsti dėl „paskolų perėmimo“ atsižvelgiant į galutinį įvertinimą.

Galiausiai, ketvirtajame apeliacinio skundo pagrinde apeliantė teigia, kad skundžiama nutartimi pažeidžiamos Reglamento 806/2014 20 straipsnio 11 ir 14 dalys bei Chartijos 41 straipsnis, nes joje neatsižvelgiama į tai, kad skundžiamas aktas turi privalomą teisinį poveikį šiai šaliai tiek, kiek juo kliudoma AERIS susipažinti su naujausia ir visapusiška informacija, susijusia su įmonės, kurioje AERIS turėjo 3,45 % akcijų, finansinė padėtimi.

____________