Žalba koju je 4. prosinca 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 24. rujna 2019. u predmetu T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube protiv Komisije

(predmet C-891/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i N. Kuplewatzky, agenti)

Druge stranke u postupku: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu;

odbije prva dva razloga iz prvostupanjske tužbe kao pravno neosnovane;

vrati treći i četvrti razlog iz prvostupanjske tužbe Općem sudu na ponovno odlučivanje;

naloži da se o troškovima prvostupanjskog i žalbenog postupka odluči u konačnoj odluci Općeg suda.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija ističe šest žalbenih razloga.

Kao prvo, u točkama 59. do 67. presude sadržano je nekoliko pogrešaka koje se tiču prava. Konkretnije, Opći sud je pogrešno protumačio članak 1. stavke 2. i 4., članak 3. stavke 2., 3. i 8. i članak 4. Osnovne uredbe1 time što je smatrao da potonje dvije odredbe sadržavaju zahtjev da Komisija mora u svojoj analizi učinaka na cijene uzeti u obzir segmentaciju tržišta proizvoda koji se razmatra. Međutim, u članku 3. stavcima 2. i 3. Osnovne uredbe zahtijeva se usporedba na razini sličnog proizvoda, kako je definirano člankom 1. stavkom 4. Osnovne uredbe, a ne vrsta detaljne ocjene koju zahtijeva Opći sud na razini tržišnih segmenata. Pravosudna tijela na koja se oslanja Opći sud ne podupiru njegovo stajalište kojim se iskrivljavaju činjenice na koje se oslanjaju ta tijela te činjenice koje su temelj sporne uredbe2 . Konačno i u svakom slučaju, ne postoje posebne značajke koje bi opravdale analizu po tržišnim segmentima.

Kao drugo, u točkama 59. do 67. presude Opći sud je pogrešno protumačio spornu uredbu ili iskrivio činjenice u pogledu uporabe kontrolnih brojeva proizvoda (PCN) u Komisijinoj analizi učinaka na cijene. Uporaba PCN-ova internalizira određena obilježja poput segmentacije tržišta (i mnogih drugih čimbenika), tako da svaka analiza učinaka na cijene koja se temelji na takvoj PCN strukturi uzima u obzir te čimbenike. Stoga nije bilo potrebno analizirati daljnje učinke na cijene po segmentima.

Kao treće, u točkama 77. do 79. presude Opći sud počinio je pogrešku tumačeći članak 296. UFEU-a i iskrivio dokaze u pogledu analize temeljene na tržišnim segmentima tijekom ispitnog postupka i u spornoj uredbi.

Četvrto, u točkama 68. do 76. presude Opći sud pogrešno tumači članak 3. stavke 2. i 3. Osnovne uredbe, koji samo zahtijeva utvrđivanje učinaka dampinškog uvoza na industriju Unije. Protivno stajalištu Općeg suda, učinak prodaje vrsta proizvoda koje ne izvoze proizvođači izvoznici obuhvaćeni uzorkom nije relevantan.

Kao peto, točke 67. do 76. presude ne uzimaju u obzir učinke članka 17. Osnovne uredbe koji se odnosi na odabir uzorka, i lišavaju ga njegova korisnog učinka. Zaključak u tim točkama zanemaruje činjenicu da je učinak svojstven odabiru uzorka to da Komisija analizira samo uvoz kineskih proizvođača izvoznika u uzorku. Stoga može legitimno postojati prodaja koja nije zabilježena zbog korištenja odabira uzorka. Međutim, taj popratni učinak ne ugrožava legitimnost analize učinaka na cijene koja je izvršena na temelju reprezentativnog uzorka uzetog u skladu s člankom 17. Osnovne uredbe.

Šesto, u točkama 34., 35. i 45. presude Opći sud preinačio je prvi i drugi tužbeni razlog koji su mu podneseni i tako odlučio ultra petita. Opći je sud također počinio pogrešku koja se tiče prava time što je pogrešno definirao opseg sudskog nadzora koji se primjenjuje na prvi i drugi tužbeni razlog. Čak i kad bi standard nadzora koji je propisao Opći sud postojao, a što nije slučaj, on je pogrešno kvalificirao ili čak iskrivio činjenice u podlozi Komisijine analize.

____________

1 Uredba (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (SL 2016., L 176, str. 21.)

2 Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/804 od 11. svibnja 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika (osim od nehrđajućeg čelika), kružnog poprečnog presjeka, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL 2017., L 121, str. 3.)